OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Swoją ofertę kierujemy do:
 • pracowników naukowych,
 • studentów,
 • autorów chcących zapewnić swoim tekstom jakość językową jeszcze przed ich złożeniem do wydawnictwa.
Zaopiekujemy się każdą pracą habilitacyjną, doktorską, magisterską, licencjacką, każdym tekstem naukowym, popularnonaukowym czy literackim, książką, czasopismem, artykułem, monografią, broszurą, publikacją internetową i dowolnym innym tekstem, o którego istnieniu jeszcze nie mamy pojęcia, a który już powstał w marzeniach naszego klienta albo czeka na jego biurku. Z pasją podejmujemy się wszelkich prac nad tekstem, takich jak:
 • redakcja,
 • korekta,
 • adiustacja,
 • opracowanie językowe,
 • weryfikacja,
 • tłumaczenie,
 • redakcja w językach obcych,
 • łamanie i druk,
 • porady w zakresie edycji i tłumaczeń.